تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ثبت نام اصلییکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شروع کلاس‌هادوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
ترمیم (حذف و اضافه)چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ تا یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شروغ کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهییکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
درخواست درس مطالعه آزادپنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ثبت نام مقدماتی (ترم ۳۹۹۱)یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تا یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
حذف اضطراریدوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
پایان کلاسهاسه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
امتحاناتیکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸