تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸

ثبت نام اصلیدوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸
شروع کلاسهاشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰
پایان کلاسهاپنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
مهلت ثبت نام درس مطالعه آزادیکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱
ترمیم (حذف و اضافه) سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ تا پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱
ثبت نام مقدماتی (ترم ۳۹۸۲)چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۲
حذف اضطراریدوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲
شروع امتحاناتیکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
پایان امتحاناتچهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲