داوطلبان ورود به مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد از تاریخ شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ با در دست داشتن مدارک هویتی و تحصیلی به ستاد ثبت نام واقع در محل مؤسسه حضور بهم رسانده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند.