با عرض پوزش از حضور کلیه دانشجویان و همکاران عزیز به دلیل جابه جایی به ساختمان اصلی دانشگاه (پردیس) از تاریخ ۹۷/۶/۱۸ تا ۹۷/۶/۲۳ موارد زیر به استحضار می رسد.

۱- ثبت نام دانشجویان جدید الورود فعلا در ساختمان شماره ۱ (محل فعلی دانشگاه) انجام می شود.

۲- ثبت نام دانشجویان جاری دانشگاه از روز ۹۷/۶/۲۴ به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت انجام می شود ولی دانشجویان در صورت نیاز به مراجعه حضوری باید به ساختمان اصلی دانشگاه (پردیس) مراجعه نمایند. جهت اطلاع شما نقشه محل پردیس اصلی در کانال گذاشته می شود.

۳- برای رفاه حال دانشجویان سرویس رایگان رفت و آمد از محل ساختمان شماره۱ (محل فعلی) تا ساختمان اصلی (پردیس) از روز سه شنبه ۹۷/۶/۲۰ برقرار می باشد.

۴- از دانشجویان عزیز درخواست می شود برای صدور هرگونه مدرک تحصیلی از هفته دوم مهرماه مراجعه نمایند.

 

دفتر ریاست مؤسسه