به اطلاع می رساند موسسه از ٢۶ اسفند تعطیل است. شروع به کار در سال ٩٨ از ١٨ فروردین می باشد.