قابل توجه متقاضیانی که در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۸ شرکت کرده و پذیرفته نشده اند یا متقاضی ثبت نام در این مؤسسه اند، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ تا ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ اقدام فرمایند.

ردیفرشته ها
1كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت پروژه
2كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مهندسی مالي
3كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت مهندسي
4كارشناسي ارشد مهندسي مواد- شكل دادن فلزات
5كارشناسي ارشد مهندسي مواد-شناسايي وانتخاب مواد مهندسي
6كارشناسي ارشد مهندسي مواد- گرايش جوشكاري
7كارشناسي ارشد نانوفناوری- گرايش نانومواد
8كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك-تبديل انرژي
9كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
10كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك- ساخت و توليد
11كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات- مديريت سيستم هاي اطلاعات
12كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
13كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيكي
14كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيكز
15كارشناسي ارشد مديريت صنعتي- مديريت كيفيت و بهره وري
16كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- گرايش تجارت الكترونيك