(پیشنهاد دانشجو برای انتخاب واحد ترم بهمن ۹۹-۹۸)

به اطلاع دانشجویان عزیز می­رساند که ثبت نام مقدماتی از تاریخ ۱۷/۰۹/۹۸ تا ۲۷/۰۹/۹۸ از طریق اینترنت و با مراجعه به سیستم گلستان انجام می­شود. آدرس سایت سیستم گلستان موسسه Http://golestan.fit.ac.ir می­باشد.

  • دانشجویان بدهکار لازم است در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایند. زیرا در سیستم گلستان امکان انجام ثبت­نام مقدماتی برای دانشجوی بدهکار وجود ندارد.
  • لازم است دانشجو با استفاده از نام و کلمه عبور خود از مسیر ثبت نامعملیات ثبت نام مقدماتیثبت نام مقدماتی، دروس پیشنهادی ترم بعد خود را در صورت لزوم تغییر داده و آنرا تایید نماید.
  • آمار استخراج شده از ثبت نام مقدماتی مبنای تدوین برنامه درسی و امتحانی خواهد بود. لذا شرکت در آن جهت جلوگیری از تلاقی ساعات درس دانشجو و امتحان آن مؤکداً توصیه می­گردد.
  • دانشجو در ثبت نام اصلی فقط مجاز به انتخاب دروس از لیست دروس ثبت نام مقدماتی خود و دروس رد شده یا حذف کرده در ترم جاری می­باشد.
  • در زمان ترمیم ثبت نام ترم بعد، هر دانشجو مجاز است حداکثر دو درس به لیست دروس ثبت نام مقدماتی خود اضافه کند.
  • دانشجویانی که ثبت نام مقدماتی انجام ندهند مبلغ ۶۰/۰۰۰ تومان جریمه می­شوند.

امضا: مدیر آموزش