قابل توجه دانشجویان گرامی:
از ۲۵ فروردین تا اطلاع ثانوی، موسسه دوشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۳ صرفا جهت انجام امور اضطراری باز می باشد.