اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم، لطفا اطلاعیه شماره ۳ که صفحه آموزش مجازی آمده است را مطالعه نمایید. با تشکر

 

ورود به صفحه آموزش مجازی