موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد بدون کنکور، در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.