به می سجاده رنگین کن گرَت پیرِ مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبوَد ز راه و رسمِ منزل‌ها

دیروز چهارشنبه ۳-۱۱-۹۷ کاروان زیارتی و سیاحتی موسسه، با همکاری بسیج دانشجویی به مشهد مقدس مشرف شدند.
موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، برای دانشجویان عزیز سفری به یادماندنی آرزو میکند.