قابل توجه دانشجویان عزیز

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان توسط مینی بوس در طول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

ساعت ۷ صبح: از ترمینال زاینده رود به ترمینال فولادشهر و در صورتی که حدود ده نفر دانشجو در سرویس حاضر باشند، مینی بوس از ترمینال فولادشهر تا موسسه صنعتی فولاد ادامه مسیر خواهد داد.

 هزینه سفر مطابق کرایه معمول مینی بوس ها از دانشجویان دریافت می شود.

دانشجویان هرگونه پیشنهاد خود را با دفتر موسسه ۵۲۶۱۹۸۸۰ در میان بگذارند.

                                      

معاونت دانشجویی

۹۸/۸/۸