🔴 جبرانی دروس گروه معارف اسلامی:

بنابه ضرورت ایجادشده در تعطیلی اضطراری دانشگاه‌ها و لزوم جبران جلسات درسی لغوشده در این تعطیلات با استفاده از آموزش‌های مجازی، از دانشجویان عزیز تقاضا می‌شود ضمن توجه به نکات ذیل، نسبت به انجام این دستورالعمل اقدام نمایند:

🔸۱٫جهت جبران هر جلسه کلاس حضوری (۲ساعت) لغوشده، باید حداقل ۲ جلسه آموزش مجازی از میان دروس موجود در فایل پیوست متناسب با موضوع هر گرایش از دروس معارف اسلامی توسط دانشجویان اخذ و گذرانده شود.

🔹۲٫ به ازای تعداد جلسات مازادی که توسط دانشجو گذرانده می‌شود، به صلاح‌دید مدرس مربوطه تا سقف ۲ نمره به عنوان فعالیت کلاسی در نظر گرفته خواهد شد.

🔸۳٫ انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده، ۴ نمره از ۲۰ نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که لحاظ نمودن آن توسط استاد ضروری می‌باشد.

🔹۴٫ فرایند تایید و پذیرش دروس مجازی گذرانده شده توسط گروه معارف منوط به اخذ گواهینامه ‌از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس اینترنتی ec.nahad.ir می‌باشد.

🔴 نحوه برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی دروس گروه معارف:

🔸 ابتدا وارد سایت ec.nahad.ir شوید و ثبت نام کنید.

🔹کد ملی خود را وارد و حساب کاربری خود را ایجاد کنید (نوع دانشگاه را وزارت علوم انتخاب کنید)

🔸 وارد سایت شوید و در دوره جبرانی، دروسی را که برای شما ارائه شده مشاهده و درسی را که باید این نیمسال بگذرانید، انتخاب کنید.

🔹کلاس.ها را دنبال کنید و پس از اتمام جلسات، امتحان دهید و گواهینامه را دریافت کنید.