به روزرسانی: ۰۱-۰۲-۹۹ ساعت ۱۳:۵۵

احتراما از دانشجویان محترم درخواست می شود در گروه های مربوط به درس های خود در ترم جاری عضو شوند.

ضمنا کانال اصلی موسسه به نشانی تلگرام @fitacir می باشد. به روزترین اخبار و اطلاعیه ها را در این کانال دنبال فرمایید.

 

https://t.me/joinchat/Fg_YlRZbfHHmLfnPHIm36Q
درس پایگاه داده استاد خانم مهندس آرزو غلامی

 

https://chat.whatsapp.com/J7PpHClSpVnIDIjc88Vk66
درس تکنولوژی ساختمان استاد جناب آقای علی محمد لیموچی

 

https://t.me/joinchat/Fg_YlRa6Cv5Ts4G3GRhlUw
آز پایگاه داده استاد خانم مهندس آرزو غلامی

 

https://t.me/fit_ebrahimzadeh
دروس خانم دکتر ابراهیم زاده

 

Https://t.me/multimedia_fit
کلاس جناب آقای مهندس محمدعلی قادری درس محیط های چندرسانه ای

 

https://t.me/joinchat/KaqdnFDn0achbQhuz2CXYw
اصول سرپرستی خانم مهندس اله یاری

 

https://t.me/joinchat/KaqdnBhMq5GuSJTVmusMmQ
درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد خانم مهندس اله یاری

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFf7TPWtdOJg6CCC7w
درس حسابداری مالیاتی استاد سرکارخانم مهندس عموزادی

 

https://t.me/joinchat/BLXZJBw60V4qd3KgzY09Kw
مدیریت تولید و عملیات جناب آقای دکتر گلی

 

https://t.me/joinchat/BLXZJBbyEGDHZSfNkAz6Sg
تحقیق در عملیات پیشرفته جناب آقای دکتر گلی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxopu7UWSrL5Qxvxiw
ریاضی ۱ کارشناسی استاد درس: سرکار خانم نصرالهی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxzmcT4wfImsiZ4AQA
ریاضی ۲ کارشناسی استاد درس: سرکار خانم نصرالهی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxkFNfvNhr49xjfHfg
محاسبات عددی استاد درس: سرکار خانم نصرالهی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxidiY1MUpA4NgfD-Q
معادلات دیفرانسیل و ریاضی کاربردی استاد: سرکار خانم نصرالهی

 

https://t.me/joinchat/Gi2GLR2KAxTdK0YzvPzlMA
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (۱)
سرکار خانم مهندس شکیبا زمانی

 

https://t.me/joinchat/Gi2GLRbWt0ISsL70VZ8gsw
ارزیابی کار و زمان
سرکار خانم مهندس شکیبا زمانی

 

https://t.me/joinchat/Gi2GLRg7YOxlfNV2c5ySdQ
طرح ریزی واحدهای صنعتی
سرکارخانم مهندس شکیبا زمانی

 

https://t.me/joinchat/CaZ7gBmu2w4GbTTmTGMMnQ

درس حقوق جزای عمومی۳
سرکارخانم مهندس زهرا شریف نیا

 

https://t.me/joinchat/CaZ7gBn-bKIMKDow0Leoxw

حقوق اساسی۳
سرکار خانم مهندس زهرا شریف نیا

 

https://t.me/joinchat/CaZ7gBnpP_CHXEDJLHls8w

حقوق جزا عمومی۱
سرکار خانم مهندس زهرا شریف نیا

 

https://t.me/joinchat/CaZ7gB1hbvnx6omirGSLpg

حقوق اساسی۱
سرکار خانم مهندس زهرا شریف نیا

 

لینک درس اقتصادعمومی۲ سرکارخانم دکتر محققیان
https://t.me/joinchat/EWz5EBVzv3e15Y8O8m0E9Q

 

لینک درس برنامه ریزی تولید سرکار خانم دکتر محققیان
https://t.me/joinchat/EWz5EBrrmy2q_q-KALHx8w

 

درس مدیریت کیفیت و درس مدیریت کیفیت و تعالی سازمان
مدرس سرکار خانم دکتر فقیدیان
https://t.me/joinchat/BXoeChusaOuitA7FC7A-Ew

 

درس مدیریت زنجیره عرضه، اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
سرکار خانم دکتر فقیدیان
https://t.me/joinchat/BXoeCh1Zq6SXomlJ7VdrJQ

 

کنترل کیفیت آماری (صنایع)، کنترل کیفیت (ن پ ساخت و تولید)
سرکار خانم دکتر فقیدیان
https://t.me/joinchat/BXoeChnb5B3lJeNlm-mfGw

 

https://t.me/joinchat/MJwQdRaDYRd-qinENn5Eug
مباحث جاری در حسابداری
سرکار خانم مهندس صاحب زاده

 

https://t.me/joinchat/MJwQdRqOy5jzBuPcBnjfHQ
امور مالی بین الملل
سرکار خانم مهندس صاحب زاده

 

https://chat.whatsapp.com/CgPQmCAOp9oKqLL3yQtYzg

درس روشهای اجرا مدرس جناب آقای مهندس مسعود قاضی عسگر

 

https://chat.whatsapp.com/BdjJQAAbCsv7zhlesknQrQ
مهندسی فرودگاه جناب آقای مهندس مسعود قاضی عسگر

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/LSIqPHGASHB5y7yRU48xJY

 

https://chat.whatsapp.com/EHOceMSGSDA1WHfTex26Qp
درس متره و براورد مدرس جناب آقای مهندس مسعود قاضی عسگر

 

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان جناب آقای مهندس مسعود قاضی عسگر https://chat.whatsapp.com/E0ulKSMLwk2HME05ztLEMg

 

https://chat.whatsapp.com/JThNDkAwCuhFXd7eoOKvRI
زمین شناسی آقای مهندس مسعود قاضی عسگر

 

https://chat.whatsapp.com/BlkoJ4rDsl0F0vh4JCVJQV
پروژه راهسازی جناب آقای مهندس مسعود قاضی عسگر

 

https://t.me/joinchat/BaP6EhpF00JnpMo9XK6yBQ
الکترومغناطیس سرکار خانم مهندس مهسا قلی پور

 

https://chat.whatsapp.com/BmzQuwkt4FG1SHk3kVlgjL
مهندسی مجدد
استاد جناب آقای دکتر عباس رفیعی

 

https://t.me/joinchat/B69KyRPebpwKOsExsvmKXw
آلیاژ های آهنی
استاد جناب آقای مهندس ابوذر رضایی

 

https://chat.whatsapp.com/CK0tjWjIxv760riVrROcjQ
مدیریت دانش
استاد جناب آقای دکتر عباس رفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/CrspnuAPJudLVk0bQK1HTG
کلیه دروس استاد جناب آقای دکتر سید مهدی میرمحمد صادقی

 

https://t.me/joinchat/BJS-Ah0gyFw8ZPmph90sZg
لینک گروه تلگرامی مربوط به درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
استاد سرکار خانم دکتر صالحی

 

https://t.me/joinchat/BJS-AhO57vRKRoDxQYoPIw
لینک گروه تلگرام مربوط به درس مدیریت رفتار مصرف کننده
استاد سرکار خانم دکترصالحی

 

https://chat.whatsapp.com/G0JSki0MSVD6j4PYV9fBzp
حرارت مرکزی با آب و پروژه
استاد جناب آقای مهندس محمدرضا کریمی

 

https://t.me/joinchat/IO2EER1GcYeM_VY67_VN8w
سیستم های کنترل تاسیسات تهویه مطبوع
جناب آقای مهندس حسام بابایی

 

https://t.me/joinchat/IO2EERy30xTjOdeymVAfVg
رسم گسترش کانال ها
جناب آقای مهندس حسام بابایی

 

https://chat.whatsapp.com/CNCpsPNaxN2E5AJRlzTpAM
فیزیک ۲
سرکار خانم مهندس نجمه مکارمی

 

https://t.me/joinchat/KPuIAVEbYzY71BYCfdUQTQ
مبانی الکترونیک و مدارهای الکتریکی سرکار خانم مهندس زهرا نکوخو

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JvoSXY6Q5jF36DOFefZv9R
سرکار خانم مهندس مولود موسوی زاده
درس معماری کامپیوتر

 

سرکار خانم مهندس مولود موسوی زاده درس ریزپردازنده
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/EQWvO8EMegN9I9Zc4SrW06

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/J6pM7B5xUFR4oHV0JHY8BQ
سرکار خانم مهندس مولود موسوی زاده

 

http://t.me/osoleshirani
اصول و مبانی مدیریت
سرکارخانم مهندس مریم شیرانی

 

http://t.me/raveshshirani
روش تحقیق سرکار خانم مهندس مریم شیرانی

 

http://t.me/eghtesadshirani
اقتصاد خرد
سرکارخانم مهندس مریم شیرانی

 

https://t.me/joinchat/KPuIARpjCC2GiSSc9CuHFg
آز سیستم های کنترل خطی
سرکار خانم مهندس زهرا نکوخو

 

https://t.me/joinchat/KPuIARemExuAesVsfPA_HQ
کارگاه مبانی الکترونیک
سرکار خانم مهندس زهرا نکوخو

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JtlTQGt2bEO20t52V3Fgw0
خوردگی و اکسیداسیون
جناب آقای مهندس مسعود رنجبری

 

https://chat.whatsapp.com/H1uOKq8KvUe77g1APXVZOV
ماشین های الکتریکی ۲
جناب آقای مهندس حسین خرمی کیا

 

https://chat.whatsapp.com/HbbjF3o5MyLDnFCAhPsNli
ماشین های الکتریکی ۱
جناب آقای مهندس حسین خرمی کیا

 

https://chat.whatsapp.com/LHpg2fygS4o9l3eXwOLnZn
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
جناب آقای مهندس حسین خرمی کیا

 

https://t.me/joinchat/AssXEA90u1dwhszoWxs1-g
فیزیک مکانیک
سرکارخانم مهندس مرجان معصوم زاده

 

https://t.me/joinchat/AssXEBlZlCzdQHcEQT8rZA
فیزیک ۱
سرکار خانم مهندس مرجان معصوم زاده

 

https://t.me/joinchat/AssXEBwfzmjPzSTmWXumuA
فیزیک مقدماتی
سرکار خانم مهندس مرجان معصوم زاده

 

https://t.me/joinchat/AssXEB2dXo3lZiONRJxbQw
فیزیک حرارت
سرکار خانم مهندس مرجان معصوم زاده

 

https://t.me/joinchat/KPuIARifEl_8wekiYAtQtQ
فیزیک الکترونیک
سرکار خانم مهندس زهرا نکوخو

 

https://chat.whatsapp.com/E0TXu8HKK4I290Ubp8FvhA
اتومکانیک جناب آقای مهندس حسنوند

 

https://t.me/joinchat/LaYkAElXi4yPIfmKpYNigQ
حسابداری میانه ۱
استاد جناب آقای مهندس وحید روح الهی

 

https://t.me/joinchat/LaYkAE2ZOmc5424T6sUX4g
حسابرسی ۱
استاد جناب آقای مهندس وحید روح الهی

 

https://t.me/joinchat/LaYkAEVgKmAy09Qg3kajhQ
مدیریت مالی ۱
استاد جناب آقای مهندس وحید روح الهی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/DNWXbB3TRMG2gWluBSrI11
درس آمار ۱ و روش های آماری
سرکار خانم مهندس فاطمه دری

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/LH2hU6ksbHlGMnCn7myMSA
درس آمار ۲ سرکار خانم مهندس فاطمه دری

 

https://chat.whatsapp.com/Lq1Zjph9cKaKzF894kGZXB
کلیه کلاسهای جناب آقای مهندس مهدی احمدی
مدیر محترم گروه مهندسی مواد

 

https://t.me/joinchat/FuRnlB1S5VtLKZG_rcZ_8Q
زبان تخصصی برق و کامپیوتر سرکار خانم مهندس الهام حاج بابایی

 

https://t.me/joinchat/FuRnlBmWUbafJUxaVUpqxQ
زبان تخصصی علوم ورزشی
سرکارخانم مهندس الهام حاج بابایی

 

https://t.me/zabanomoomifit
زبان عمومی کاردانی و زبان خارجه ۴
سرکار خانم مهندس فریبا حکیم فعال

 

https://t.me/zabanmoghadamatifit
زبان مقدماتی کاردانی
سرکار خانم مهندس فریبا حکیم فعال

 

https://t.me/zabanmohandesifit
زبان عمومی فنی مهندسی کارشناسی
سرکارخانم مهندس فریبا حکیم فعال

 

https://t.me/joinchat/FuRnlBRTtGyCcYaWP_dD-w
زبان تخصصی مکانیک و عمران
سرکار خانم مهندس الهام حاجی بابایی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GHnd0GprhpmCsrodg6E457
حسابداری دولتی ۲
سرکار خانم مهندس سارا نصوحی

 

کانال جناب آقای دکتر امیررضا ابراهیمی
@Ebrahimy_courses

 

https://t.me/joinchat/P8mdCBzC7MCXNUvY7S1FMQ
مقدمه علم حقوق جناب آقای مهندس سید ایمان موسوی پور جوزستانی

 

https://t.me/joinchat/P8mdCBhAsQRSz0T64P-pVQ
حقوق اداری۱جناب آقای مهندس سید ایمان موسوی پور جوزستانی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/JwZAGttIrq25fHmhUR4HDo
سرمایه گذاری در بورس
سرکار خانم مهندس سارا نصوحی

 

https://chat.whatsapp.com/JswOawPHkzm40BpRKD69dJ
کلیه دروس خانم مهندس زینب اسکندری

 

http://t.me/Math1Fulad
ریاضی عمومی ۱ کاردانی و ریاضی ۶ کاردانی
سرکار خانم مهندس اعظم کاظمی

 

http://t.me/MathpishFulad
ریاضی مقدماتی کاردانی
سرکار خانم مهندس اعظم کاظمی

 

http://t.me/EngineeringMathFulad
ریاضی مهندسی
سرکار خانم مهندس اعظم کاظمی

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9R15crSCcFyDWHxHFQ
انتقال جرم
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9Rifu6cEuFdeG_yO2Q
صنایع شیمیایی
سرکار خانم طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RfR1AU9YsPG6FF9vA
طراحی راکتورهای صنایع شیمیایی
سرکار خانم مهندس طاخهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RihGiMGTpuqCOzTFg
شیمی و تکنولوژی رنگ
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RiwhhsRzGaRraG6RQ
خوردگی فلزات
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RolE4P10QQvy-JJcw
انتقال حرارت
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

ترمودینامیک ۲ مهندسی شیمی
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند
https://t.me/joinchat/Hk6y9RuhpnnKL8HbJ3epTQ

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9R2Z0z7N_arTT1m5_Q
موازنه جرم و انرژی
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RmqK_XjSNvIPFzidw
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی
سرکار خانم طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RvkWnjtSVtiGz6LHg
اقتصاد مهندسی
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RVNTNazK6M-VCq3zg
کنترل فرایند
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

https://t.me/joinchat/Hk6y9RojoqEFfqHUtgpaTw
کارگاه کنترل فرایند
سرکار خانم مهندس طاهره هنرمند

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/D6NRWkfP0O746UivjQUjBJ
حسابداری پیشرفته ۱
استاد جناب آقای مهندس بهروز صابری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید:
اصول حسابداری ۲
جناب آقای مهندس بهروز صابری https://chat.whatsapp.com/LiDiOmlv24uIn9Ja563WkN

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/EYVK1nMnhfrGX3i56NgonD
حسابداری صنعتی ۲
جناب آقای مهندس بهروز صابری

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/L4rvkgPSjUiKx9sSGcM8Oz
بیومکانیک انسان حرکت شناسی
جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BVSUYKjuocRFoIhQCK3wuL
بیومکانیک و اسیب های ورزشی
جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GpR97Jib1jx6Wnbrt1Fuc7
حقوق بین الملل خصوصی ۲
استاد جناب آقای مهندس محمد عالی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KWrDofjSg5REZDw97lvVRO
نقشه کشی با کامپیوتر
استاد جناب آقای مهندس محمد خطایی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BzV0CDY6JnG1iskoVZcMYe
استاتیک
استاد جناب آقای مهندس محمد خطایی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/JHOterBmLgK2z8JX1NJP7b
استاتیک مقاومت
جناب آقای مهندس محمد خطایی

 

https://t.me/joinchat/Bdaf0hycPoeo0kJwizNq0g
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سرکار خانم مهندس مریم شیرانی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/DzxShLvLsal6aFT4KNric2
حقوق کار
جناب آقای دکتر محمد عالی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/G1T93kvhJYDJ2aD3aUIsnC
حقوق بین الملل عمومی ۳
جناب آقای دکتر محمد عالی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/EIBwkcvoESH1NuZG87drrC
حقوق بین الملل عمومی ۱
جناب آقای دکتر محمد عالی

 

https://chat.whatsapp.com/JRXAbUUzc5V9lI3yZ0b5A8
تکواندو دختران
سرکار خانم مهندس اکرم مهدی پور

 

https://chat.whatsapp.com/HuHuArlFGBRBOTaWu3QD8x تاریخ تربیت بدنی اقای انوری
تاریخ تربیت بدنی
استاد جناب آقای محمود انوری

 

https://chat.whatsapp.com/CUdUFf8UBMe7TS2DYFVNCC روشهای آموزش اقای انوری
روش های آموزش
استاد جناب آقای محمود انوری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/FdtqivhRPtnLv5kvbdU5Wy

برنامه نویسی کامپیوتر
جناب آقای دکتر علی شریفی پور

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/F4eyKtxthAFBtCdqOV4KIA
زبان ماشین و اسمبلی
جناب آقای دکتر علی شریفی پور

 

https://chat.whatsapp.com/LTb0Yy9rnVI74i4wzrOPwy

درس ارتعاشات مکانیکی
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/JH1XwYzbAEMJxnp6Kde8g1

درس مقاومت مصالح ۲
۱۱-۱۳-۲۵۱
۱۱-۱۶-۳۵۳
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/FsKUUWY9ElX75L9Ink3JU1

درس سازه های بتن آرمه ۲

۱۱-۱۶-۳۲۷
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/BbRKxZLXZqk3XshlLtkgEI

درس تحلیل سازه ها ۱
۱۱-۱۶-۳۰۸
و درس مکانیک ساختمان
۱۱-۱۶-۳۵۹
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/H3nN3KxV6uLFXX5p8uL16X

درس سازه های فولادی ۱
۱۱-۱۶-۳۱۷
و درس ساختمان های فولادی
۱۱-۱۶-۳۶۹
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/ISRLLWsoR77B1wAPyZWIQC

درس روش تعمیر و نگهداری
۱۱-۱۶-۳۶۸
و درس نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها
۱۱-۱۶-۳۵۱
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/F5Et7G70BN42xggYmbIqPC

درس مقاومت مصالح ۱
۱۱-۱۳-۵۰۰
۱۱-۱۳-۲۱۱
۱۱-۱۶-۳۱۰
و درس مقاومت مصالح ساخت و تولید
۱۱-۱۳-۷۰۲
درس مقاومت مصالح مواد
۱۱-۱۳-۴۰۰
مقاومت مصالح تاسیسات
۱۱-۱۳-۱۷۵
مقاومت مصالح و علم مواد
۱۱-۱۳-۶۱۲
جناب آقای مهندس امیر حسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/KnaQhvRpVaL471SGUn098X
پروژه سازه های فولادی
۱۱-۱۶-۳۳۷
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/GNfXlFAUT22JYvROj9ad5Z

پروژه سازه های بتن آرمه
۱۱-۱۶-۳۳۶
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

https://chat.whatsapp.com/HaJ0GuJN6tzBMJ4nVbYn7e

۱۱-۱۶-۳۴۳
۱۱-۱۶-۳۵۲
جناب آقای مهندس امیرحسین فخیمی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/Jq7L7yGkuheFw72mOQdasR
حسابداری شرکتها ۱
سرکار خانم مهندس معلمی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/FWVPD7mPQcQGIfaaPBbRDd
سرکار خانم مهندس معلمی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/E8PfUUoJZRhE0dcvkcr1UH
سرکار خانم مهندس معلمی

 

https://t.me/joinchat/L9x1uBMZYOeWjRq7GbBNvA
جناب آقای مهندس بهروز صابری
اصول حسابداری ۲

 

https://t.me/joinchat/L9x1uB1jrFFAHr1Ls1Zl5Q
حسابداری پیشرفته ۱
استاد جناب آقای بهروز صابری

 

https://t.me/joinchat/L9x1uBYDtarBIlwpgVnyog
حسابداری صنعتی ۲
استاد جناب آقای مهندس بهروز صابری

 

لینک گروه پروژه و کارآفرینی
دانشگاه صنعتی فولاد
استاد جناب آقای امین رستمی
https://chat.whatsapp.com/HUbecJMADFL28B1msCeemF

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/DkzIgORG7GxKhMfySrS5Ix
اندیشه اسلامی ۱
استاد جناب آقای ابراهیم سمیحی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/Gk08mkzYH7nBKC6Glr1HTS
اندبشه اسلامی ۲
استاد ارجمند جناب آقای ابراهیم سمیحی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/KpayUeyTgcy4KCUtPKT289
استاد ارجمند جناب آقای ابراهیم سمیحی
تفسیر موضوعی قران

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/BTFd6S2ziSIASCTyMLDNE9
اخلاق اسلامی
استاد ارجمند جناب آقای ابراهیم سمیحی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/KvVaBfcE9iEBZx8hsWxbF8
تاریخ اسلام
استاد ارجمند جناب آقای ابراهیم سمیحی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KzcCo2Dz7MB72bjFvWfLE0
تحلیل اثربخشی سیستم
جناب آقای مهندس کیابد

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Jhd9N486zEs07Qh9Zrd8bB
کاربرد کامپیوتر
جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد

 

درس فاکتورهای انسانی
جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KsXmUg59Om1BaFYH3pGQPG

 

درس ایمنی در حمل و نقل
جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BOM4qVe7MzN38aCqfo5g0T

 

درس سنجش و ارزیابی
جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IM9NbHiGTIzIgvx6TzHjnI

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/L0Uneb1KUJQCaF0YBhR0Fh
ایمنی و بهداشت
استاد جناب آقای مهندس احمد رضا کیابد

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/HEgInH6NVD8CnEZvIJYzW4
مدیریت مواد خطرناک
استاد جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KT3I37SKp0J1AGjL8wxzDP
ایمنی سیستم فشار
جناب آقای مهندس احمد رضا کیابد

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/HatUXkW6aNqLxl4LrPl9wh
درس قوانین و استاندارد ها
استاد جناب آقای مهندس احمدرضا کیابد

 

https://chat.whatsapp.com/Bw1ciG7hZ1m0Qtp0ssOn06
شیمی تجزیه و آز
سرکار خانم مهندس نجمه اخوان

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/F3mriaXznlRIyaNK11GWO9
حقوق تجارت
سرکار خانم مهندس نوشین دری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/KaKWI2tq6HpEHciGDBQHfz
اصول تنظیم و کنترل بودجه
سرکار خانم مهندس نوشین دری

 

https://chat.whatsapp.com/JElpOOP3hjbE3ud9K1nFdo
حقوق مدنی ۶
استاد سرکار خانم فهیمه صادقی

 

https://chat.whatsapp.com/GwVjj7EioFTBNVwc6Tpe5q
حقوق مدنی ۳
استاد سرکار خانم فهیمه صادقی

 

https://chat.whatsapp.com/LYQPmvB6wgADYCxcxQEJ17
متون حقوقی ۱
سرکار خانم فهیمه صادقی

 

https://chat.whatsapp.com/IxfBI5z3yJtBNQVhoi1lIc
درس اصول فقه ۲
استاد سرکار خانم فهیمه صادقی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxU25z1-ge1gT01HYQ
فارسی
استاد سرکارخانم ریحانه واعظ شهرستانی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/LgPnfElWFNuFMiCWvkPWEF

شیمی آلی ۳
سرکار خانم مهندس آمنه فرهادی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/D6irwWyOZ07CNTfSd5Ijt2
شیمی آلی ۱
سرکار خانم مهندس آمنه فرهادی

 

درس ریاضی و کاربرد ان در مدیریت👇
@riazimodireat
استاد سرکار خانم فرزانه میرزائیان

 

آمار و احتمال مهندسی
استاد سرکار خانم فرزانه میرزائیان
@karbordamary

 

دروس ریاضی کاربردی کاردانی و ریاضی ۷ کاردانی
استاد سرکار خانم میرزائیان
@riazykarbor

 

https://chat.whatsapp.com/DhXaP6eEkAl2scbUzoy568
سرکار خانم مه لقا دهقان
دروس متون فقه ۳ و حقوق بیمه

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/HwcNWXwRiqSKsOVpwDjdvc
جناب آقای مهندس سلمان قلی پور

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KNVF9i6doY67qsLZIVD3jJ
جناب آقای مهندس سلمان قلی پور
طراحی و مدلسازی

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/LUJ4oFys8zxI3kG7QV5KW5
قالب های دائم
جناب آقای مهندس سلمان قلی پور

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/C3uyfspiLLQCr7lrT3u7Cs
کارگاه آلومینیوم
جناب آقای مهندس سلمان قلی پور

 

دروس سرکار خانم مهندس فریبا خادم القرآن در تلگرام

@fit_os
درس سیستم عامل و ازمایشگاه سیستم عامل (کاردانی و کارشناسی)
🌺🌺🌺🌺🌺
@fit_datastructures
درس ساختمان داده ها
🌺🌺🌺🌺🌺
@fit_sw2
مهندسی نرم افزار دو و مباحث ویژه و حل تمرین درس (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
🌺🌺🌺🌺🌺
@fit_sw1
مبانی مهندسی نرم افزار کاردانی
🌺🌺🌺🌺🌺
@fit_advanced1
برنامه نویسی پیشرفته یک (کاردانی)
🌺🌺🌺🌺🌺
@fit_bp1
ازمایشگاه برنامه نویسی کامپیوتر و حل تمرین ان (کارشناسی ها)
🌺🌺🌺🌺🌺
ادرس ایمیل:
F.khadem2010@gmail.com

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GJs1Fp1S8ZwJeeemGJ8R3g
استاد جناب آقای مهندس محمد خوانساری
کارگاه قالبسازی ذوب فلزات

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/LMpsf6FnwHJHvLQFn3NhNN
فرزکاری ۲
استاد جناب آقای مهندس محمد خوانساری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/HuZhcIqJBP47WowE5wS3RL
نصب و تعمیر ماشین های ابزار
جناب آقای مهندس محمد خوانساری

 

حقوق مدنی ٢ (اموال و مالکیت)

جناب آقای مهندس علی رضایت
https://chat.whatsapp.com/GT5X1jPr02zLTgMAs34K28

 

https://chat.whatsapp.com/BD2GuLnq6ZkFvKybEnDBun
حقوق تجارت ۲
استاد جناب آقای علی رضایت

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/HT1vNFBdD6uDVoG41Qgazl
جزا اختصاصی ۲
استاد جناب آقای علی رضایت

 

‎Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/F1Svkkl27cO5g6IqvKooxQ
حقوق ثبت
استاد جناب آقای علی رضایت

 

https://chat.whatsapp.com/DRGfX1OfYNZ0n4Rk6NudMY
ریشه های انقلاب اسلامی
استاد جناب آقای احمد فاضل

 

https://chat.whatsapp.com/DRGfX1OfYNZ0n4Rk6NudMY
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته
سرکار خانم دکتر هانیه قادری

 

‏این لینک را باز کنید تا به گروه واتساپ من بپیوندید: https://chat.whatsapp.com/IEGa4Op8jSr8Len1XDmsJE
مدیریت تبلیغات و برند
سرکارخانم دکتر هانیه قادری

 

https://chat.whatsapp.com/Ea2MYB22Pms2K5RHxsKkBB
فرایندهای انجماد پیشرفته
جناب آقای دکتر محمدرضا نصر اصفهانی

 

https://chat.whatsapp.com/D11saJhVBxI8IPRgVZml1F
حقوق مدنی ۴
استاد جناب آقای محمد فلاح پور

https://chat.whatsapp.com/Cox1Rk5lw8ACCMUTYPqB5e
ایین دادرسی مدنی ۲
استاد جناب آقای محمد فلاح پور

https://t.me/joinchat/PdA4OxUgK1SvKsfpqkLLQA
تجهیزات حرارتی و برودتی
استاد جناب آقای احمد اسماعیلی ملک آبادی

 

https://t.me/joinchat/PdA4Oxhfz5TKK3xvqdoL_Q
کارگاه حرارت مرکزی با آب گرم
جناب آقای مهندس احمد اسماعیلی ملک آبادی

 

https://t.me/joinchat/PdA4Ox05Ji8aPmcucn9tww
جناب آقای مهندس احمد اسماعیلی ملک آبادی

 

https://t.me/joinchat/PdA4OxeEXFQd6-S9G9kRFw
جناب آقای مهندس احمد اسماعیلی ملک آبادی

 

https://t.me/Gol_yakh22
آی دی تلگرام استاد خانم فرزانه میرزائیان

 

https://chat.whatsapp.com/Lpa1gjJBxuX5gYOdpcELHZ
درس اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (ن پ جوشکاری)
استاد جناب آقای دکتر عبدالوهاب ادب آوازه

 

https://chat.whatsapp.com/CsbwKJAILz2ELn7YpHKJks
اصول محاسبه جوش در سازه های فولادی( ناپیوسته جوشکاری )
استاد جناب آقای دکتر عبدالوهاب ادب آوازه

 

https://chat.whatsapp.com/Ec7DUIUezuP9JJrXs6QxHK
اصول ساخت مخازن جداره نازک ناپیوسته جوشکاری
استاد جناب آقای دکتر عبدالوهاب ادب آوازه

 

https://chat.whatsapp.com/K7VmdMWEBub52ixgkEP26f
بازرسی و کنترل کیفی ۱۱۱۲۹۳۵
استاد جناب آقای دکتر عبدالوهاب ادب آوازه

 

https://chat.whatsapp.com/GrQciCvWV6aEXlHwiHGOm5
درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
استاد سرکار خانم مهندس سیمین عباسی

 

https://chat.whatsapp.com/ESssa0lna0y0BNcfMqt6Sp
تغذیه و ورزش و کنترل وزن
استاد جناب آقای دکتر مجید کلاهدوزان

 

https://chat.whatsapp.com/KPkPzsKWMOU9FywiB9TLBc
فیزیولوژی انسان
استاد جناب آقای دکتر مجید کلاهدوزان

 

https://chat.whatsapp.com/Kwd9RnZmEtKLYxkmLz6xdX
دانش خانواده
جناب آقای دکتر مجید کلاهدوزان

 

https://chat.whatsapp.com/F8WERYN1Ux78Rz50675oRd
کلیه دروس سرکار خانم دکتر مریم اعتمادی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/LFLQ9xKzSGr7XqcsTWK2bx
درس پول و ارز و بانکداری
سرکار خانم مهندس نسترن کبیری

 

https://chat.whatsapp.com/DkDEbwatf5nJ4q4zUSbyGB
بازرگانی بین المللی

سرکار خانم مهندس نسترن کبیری

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/GZskGmpv6DqASCNNYvYoTA
سیستم های خرید انبارداری و توزیع
سرکار خانم مهندس نسترن کبیری

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxyRGFodhwBFESy5IQ
انرژی های تجدید پذیر
سرکار خانم مهندس ساناز نصیری

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxqsg0yNpjGqRYmrXA
ترمودینامیک دو
سرکارخانم مهندس ساناز نصیری

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxZqotmnbxjckU_C9Q
مکانیک سیالات یک
سرکار خانم مهندس ساناز نصیری

 

https://chat.whatsapp.com/KSV15jPX9WU0WOqOWLF4If
سازمان های پولی و مالی
سرکار خانم مهندس نسترن کبیری

 

https://t.me/joinchat/BxSR1lKsIb2oduKQrm5Wtw
سوخت و احتراق
استاد جناب آقای دکتر منصور طالبی

 

https://t.me/joinchat/BxSR1kvHrE4AaNJ85KTbwQ
انتقال حرارت
استاد جناب آقای دکتر منصور طالبی

 

قابل توجه دانشجویان عزیز حقوق اساسی۱❗️ بنابر درخواست بعضی دوستان و رفاه حال این عزیزان این گروه را به پیامرسان واتساپ انتقال دادیم.
لطفا با لینک ارائه‌شده وارد گروه شوید.

https://chat.whatsapp.com/Ix8eCV8cjeUFU5DpHzwFgj

 

قابل توجه دانشجویان عزیز حقوق اساسی۳❗️ بنابر درخواست بعضی دوستان و رفاه حال همگی، این گروه را به پیامرسان واتساپ انتقال دادیم.
لطفا با لینک ارائه‌شده وارد گروه شوید.

https://chat.whatsapp.com/IQv9jcGDuZbAJ1m62eQxcu

 

قابل توجه دانشجویان عزیز جزاعمومی۳❗️
بنابر درخواست بعضی دوستان، و رفاه حال همگی این گروه را به پیامرسان واتساپ انتقال دادیم.
لطفا با لینک ارائه‌شده وارد گروه شوید.

https://chat.whatsapp.com/HBodkER5Xir0nwtimO7gIo

 

قابل توجه دانشجویان عزیز جزاعمومی۱❗️
بنابر درخواست بعضی دوستان و رفاه حال همگی، این گروه را به پیامرسان واتساپ انتقال دادیم.
لطفا با لینک ارائه‌شده وارد گروه شوید.

https://chat.whatsapp.com/FIJB7vOUEsk73De7YYemaA

 

شیمی تجزیه ۳
سرکار خانم مهندس نجمه اخوان
https://chat.whatsapp.com/KLrUhzbRChqCg4yJTmLxiR

 

https://chat.whatsapp.com/ICgrBToCdPZ6fT1NAJyUby
شیمی تجزیه
خانم مهندس نجمه اخوان

 

https://chat.whatsapp.com/C6YJnDsV6cAApG0OQXwHgX
تهویه مطبوع
استاد جناب آقای دکتر بیت الهی

 

https://chat.whatsapp.com/DrEmLpR1IF59ZSNPdOsjxv
آزسیستم کنترل
استاد جناب آقای دکتر بیت الهی

 

https://chat.whatsapp.com/JalPMVlS3o19pgy1hPv1sa
CFD کارشناسی
استاد جناب آقای دکتر بیت الهی

 

https://chat.whatsapp.com/DggQTFWMwG9HTgqAtCfGNO
مواد و مصالح
استاد جناب آقای دکتر بیت الهی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/BmcSTvfvSZVDmj8PPdqVZs
شیمی معدنی ۱
سرکار خانم مهندس صدیقه طاهری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/Cvf85ZbV8qkEGENl7IJfoz
درس کاربرد طیف سنجی
سرکار خانم مهندس صدیقه طاهری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/BvWDfeEL5VT14kknmB3yZ7
شیمی صنایع معدنی
سرکار خانم مهندس صدیقه طاهری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/HgKeGZMKvGQBiGDapXaBX7
نقشه کشی صنعتی ۱
جناب آقای مهندس حسین شفیعی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/CYugG24wNMq6FZVz0UksNA
خواص فیزیکی ۱
جناب آقای مهندس حسین شفیعی

 

درس تحقیق در عملیات ۱ ،صنایع
https://chat.whatsapp.com/Hsi72aDV4pDK1zUB7jUa36
تحقیق در عملیات ۱ صنایع
استاد سرکار خانم مهندس منصوری
مدیرمحترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://chat.whatsapp.com/CPtrgpK4RarG8rinZvPUdG
نگهداری و تعمیرات
استاد سرکارخانم مهندس منصوری
مدیر محترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://chat.whatsapp.com/EdYJYmOF8x60IHbfbbjL9j
پژوهش عملیاتی ۱
استاد سرکارخانم مهندس منصوری
مدیر محترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://chat.whatsapp.com/LbCxvvgrPeUHLrumMlI4UY
امار مهندسی
استاد سرکارخانم مهندس منصوری مدیر محترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://chat.whatsapp.com/GqkIgwu0Mvp6OwDrF9XpPI
پژوهش عملیاتی ۲
سرکار خانم مهندس منصوری مدیر محترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://chat.whatsapp.com/EEn6eGWcxp7ENFFLelJlH0
کنترل پروژه
استاد سرکارخانم مهندس منصوری مدیر محترم گروه صنایع و مدیریت

 

https://t.me/fit_machinary
دینامیک ماشین
سرکار خانم دکتر ابراهیم زاده

 

https://t.me/fit_control
کنترل اتوماتیک
سرکارخانم دکتر ابراهیم زاده

 

https://t.me/fit_design
طراحی اجزا
سرکار خانم دکتر ابراهیم زاده

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxQj9CYEm0pAlEwPWQ
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مدیریت استراتژیک(مدیریت بازرگانی)
برنامه ریزی راهبردی
برنامه ریزی استراتژیک
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی آهون منش

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/LiAAVOuBfI4929OxqfaRmz
جناب آقای مهندس حسین شفیعی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/FM3eyN1CPGB1bx7jkXdsOO
تست های غیرمخرب
جناب آقای مهندس حسین شفیعی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/C85y72r4DaV4NdsEpLkh0w
اصول طرح و ترسیم مدل و قالب
جناب آقای مهندس حسین شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/EBTIqZjCPhWKKgOM1f9MRa
شیمی فیزیک
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/DJQeRek0SSSEz9uqF1Jt0p
خواص فیزیکی مواد ۲
دگرگونی فازها
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/BjP2e0YuYVO8aMj5DNwLT7
آز متالوگرافی ۲
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/HeXlLddGew60qZLrP1jhCv
زبان تخصصی مواد و جوشکاری
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/BjcpVXR9uiD8nfteyGBJ72
انتقال حرارت ن پ ذوب فلزات
پدیده های انتقال

جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/BPmUCqYKoJLDCU6fYcUQkm
علم مواد
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/Fnop7psVt2FLPMY3N1M0Ac
آز عملیات حرارتی
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/H9g7geHWFqzHOWpzInd6Aq
آز مقاومت مصالح
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/E6VZHQ0dmOwDXJ0UAmF2H0
تغییر حالتهای متالوژیکی
جناب آقای مهندس حسن شفیعی

 

https://chat.whatsapp.com/GEapDxX0eMDCqWVf329qzl
توانایی ماشین کاری
جناب آقای مهندس خطایی

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Fw24GOJE5Mi8M5ZD39IRMT
جناب آقای مهندس خطایی
رباتیک

 

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F7ViGofiMuf5NNEJmhxgzc
تولید مخصوص
جناب آقای مهندس خطایی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxIt6KF_PyjeweIkZg

روش تحقیق و مستند سازی
سرکار خانم دکتر ضویی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه عیوب قطعات مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/FcRPmIUy3cQK30iUNC2x4Y
جناب آقای مهندس مهدی احمدی
عیوب قطعات ریخته گری

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه ریخته گری در قالبهای دائم مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GrCx85du9n6BmSQJTNgVsp
ریخته گری در قالب های دائم
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه فیزیک جوشکاری مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/COHG6MgyS8u7LiRKuny9dU
فیزیک جوشکاری
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه متالورژی جوش۴ مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/LpzsJB0uYCyBMjOPFwNwZj
متالوژی جوش ۴
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه جوشکاری پیشرفته مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/CMgrWAE61Po7lTdq1MrU22
جوشکاری پیشرفته
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه ریخته گری۳ مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/BUWr6Tmi9Of6yy88eUGvUZ
ریخته گری ۳
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه انجماد فلزات و آز مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/JTVDwTvS2ENFWd6frESiRl
انجماد فلزات و آز
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه گارگاههای ریخته گری مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GvRSTpJQf4b1COUNTWuxvo
کارگاه ریخته گری
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه کارگاههای جوشکاری مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/KFXxFkl9L0S9PtFGJCy4IL
کارگاه جوشکاری
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه متالورژی جوشکاری مهندس احمدی در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/KvOKChLXPXeJSS135VDE0i
متالوژی جوشکاری
جناب آقای مهندس مهدی احمدی

 

https://t.me/joinchat/CSyMIxh5_dwptjCGBY3FvQ
آیین دادرسی کیفری ۱
جناب آقای امیرحسین قاسمی

 

https://chat.whatsapp.com/KjizH5vBqA2GyQPMyV1Sgo
جناب آقای مهندس آشوری
هیدرولیک و پنوماتیک

 

https://chat.whatsapp.com/GwVjj7EioFTBNVwc6Tpe5q
متون حقوقی ۳
استاد سرکارخانم فهیمه صادقی