با سلام و احترام
به استحضار می رساند موسسه از روز پنجشنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۹ بازگشایی خواهد شد و کلیه اعضای محترم هیات علمی تمام وقت و کارکنان موسسه طبق روای معمول در موسسه حضور خواهند داشت. آموزش مجازی دروس همچنان تا تاریخ ۱۷ خرداد ماه ادامه خواهد یافت و ادامه کلاسهای درس از روز یکشنبه هجده خرداد ماه به صورت حضوری برگزار خواهد بود. از کلیه دانشجویان انتظار می رود در کلاسهای حضوری شرکت نمایند. تاریخ شروع امتحانهای پایان ترم روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ خواهد بود و امتحانها بصورت حضوری برگزار خواهد شد. ضمنا در طول حضور در موسسه کلیه ضوابط بهداشتی نظیر فاصله گذاری رعایت گردد.

با تشکر و احترام
ابراهیم شیرانی
معاون آموزشی