با سلام و احترام
از اساتید گرامی درخواست می شود با مراجعه به پایگاه
http://nezarat.msrt.ir/fa/form/68
نسبت به تکمیل پرسشنامه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم اقدام فرمایند.