از کلیه دانشجویان محترم موسسه درخواست می شود با مراجعه به سامانه گلستان، پس از وارد کردن شناسه و رمز، از مسیر دانشجو-مشخصات دانشجو-سایر اطلاعات- تغییر ایمیل نسبت به درج آدرس پست الکترونیک و اعمال تعییرات آن، حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ اقدام فرمایید.
اطلاع رسانی مربوط به سامانه آموزش های مجازی ترم ۳۹۹۱ از طریق پست الکترونیک انجام می گردد و عواقب عدم توجه دانشجو به عهده ایشان است.