درباره دانشکده

دانشکده مهندسی صنایع و علوم انسانی و اجتماعی این موسسه با بهره گیری از ۲۱ عضو هیئت علمی و ۳۳ عضو حق التدریس در گروه های آموزشی صنایع، مدیریت، حسابداری و حقوق مشغول به فعالیت می باشد. از موفقیت ها و دستاوردهای این دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد که برای این موسسه افتخار آفریده است. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، ضمن تشکر از فعالیت های اعضا و دانشجویان این دانشکده، موفقیت روز افزون از خداوند منان برای ایشان آرزو می کند.