شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > دانشکده مهندسی صنایع و علوم انسانی و اجتماعی > هیات علمی دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی > مریم شیرانی

خانم مهندس مریم شیرانی

نشانی دفتر:

نشانی صفحه شخصی:

ایمیل : mshirani2009 @ yahoo.com

تلفن :

فکس :

کارشناس ارشد فن آوری اطلاعات

یک سال و ۶ ماه سابقه تدریس و ۳ سال سابقه کار در مجله دانشگاه صنعتی اصفهان و پروژه تحقیقاتی ایجاد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای بیماران کلیوی

استاد راهنما

{}
استاد مشاور

{}