شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > دانشکده مهندسی مکانیک > هیات علمی دانشکده مکانیک > النازالسادات زهروی

دکتر النازالسادات زهروی

سمت: عضو نیمه وقت موسسه

نشانی دفتر:

نشانی صفحه شخصی:

ایمیل :

تلفن :

فکس :

دکتری مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات

استاد راهنما

{}
استاد مشاور

{}