درباره دانشکده

دانشکده مهندسی عمران این موسسه با بهره گیری از ۴ عضو هیئت علمی و ۳ عضو حق التدریس در گروه آموزشی عمران مشغول به فعالیت می باشد. از موفقیت ها و دستاوردهای این دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد که برای این موسسه افتخار آفریده است. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، ضمن تشکر از فعالیت های اعضا و دانشجویان این دانشکده، موفقیت روز افزون از خداوند منان برای ایشان آرزو می کند.