درباره دانشکده

دانشکده مهندسی مکانیک این موسسه با بهره گیری از ۷ عضو هیئت علمی و ۱۵ عضو حق التدریس در گروه های آموزشی مکانیک، تاسیسات و ساخت و تولید مشغول به فعالیت می باشد. از موفقیت ها و دستاوردهای این دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد که برای این موسسه افتخار آفریده است. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، ضمن تشکر از فعالیت های اعضا و دانشجویان این دانشکده، موفقیت روز افزون از خداوند منان برای ایشان آرزو می کند.