درباره دانشکده

دانشکده مهندسی مواد این موسسه با بهره گیری از ۶ عضو هیئت علمی و ۱۱ عضو حق التدریس در گروه آموزشی مواد، ذوب فلزات و جوشکاری مشغول به فعالیت می باشد. از موفقیت ها و دستاوردهای این دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد که برای این موسسه افتخار آفریده است. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، ضمن تشکر از فعالیت های اعضا و دانشجویان این دانشکده، موفقیت روز افزون از خداوند منان برای ایشان آرزو می کند.