راه های ارتباطی با موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد به صورت زیر می باشد:

آدرس: اصفهان، فولادشهر، بلوار مطهری، برزن مرکزی C3، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

کدپستی: ۸۴۹۱۴۵۲۸۴۳

تلفن: ۰۳۱۵۲۶۱۹۸۸۰ الی ۸۵

فکس: ۰۳۱۵۲۶۱۹۸۸۶

نشانی ایمیل: info@fit.ac.ir

نشانی وبسایت: www.fit.ac.ir