تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال اول (۱-۴۰۰) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ثبت نام اصلییکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
شروع کلاس‌هادوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ترمیم (حذف و اضافه)سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
شروع کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهییکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
درخواست درس مطالعه آزادیکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ثبت نام مقدماتی (ترم ۲-۴۰۰)یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
حذف اضطراریسه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پایان کلاس‌هاچهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
امتحاناتشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳