تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ثبت نام اصلیشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
شروع کلاس‌هایکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
ترمیم (حذف و اضافه)شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تا یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
شروع کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهیشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
درخواست درس مطالعه آزادشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ثبت نام مقدماتی (ترم ۱-۱۴۰۰)شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تا چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
حذف اضطراریشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
پایان کلاسهاچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
امتحاناتدوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷