امور خوابگاهها

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد از آغاز فعالیت امکانات خوابگاهی مناسب را برای استقرار دانشجویان دختر و پسر به صورت قیمت تمام شده فراهم نموده است. اکثر دانشجویان غیربومی در طول سال تحصیلی در دو خوابگاه مجزای موسسه اسکان دارند.

با توجه به غیر بومی بودن اکثر دانشجویان مؤسسه، لزوم وجود خوابگاه های دانشجویی در شهر فولاد شهر محسوس می باشد.بر همین اساس مؤسسه سعی نموده است که حتی الامکان در جهت تامین خوابگاههای دانشجویان دختر و پسر در این راستا، گام های مؤثری بردارد.مؤسسه آموزش عالی فولاد مجهز به یک باب خوابگاه خواهران با ظرفیت حدود ۱۲۰ نفر و چهار باب خوابگاه خودگردان پسران در چند نقطه فولادشهر با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر می باشد. توسعه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، کمک های دولت محترم و خیرین فرهنگی را می طلبد.