آقای دکتر محمد داورپناه جزی

سمت: معاونت دانشجویی

لینک رزومۀ آقای دکتر محمد داورپناه جزی

معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین معاونت‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجوئی دانشگاه از جمله خدمات دانشجوئی (اسکان، تغذیه و رفاه)، بهداشت درمان، تربیت بدنی، انضباطی، فعالیت تشکلها و سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تامین نیازهای رفاهی و فرهنگی دانشجویان در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزیابی امور مربوطه را بر عهده داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنان در دانشگاه می‌باشد.

سلف سرویس و امور تغذیه

خوابگاه ها

کافی نت و امور انتشاراتی