روز زن و روز مادر بر زنان سرزمینمان مبارک باد.

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد به بهانه این روز و به پاسداشت این مهم، از زحمات خانمهای همکار با ارائه هدیه ای تقدیر و تشکر به عمل آورد و برای ایشان و زنان این مرز و بوم آرزوی سعادت و بهروزی نمود.
روز مادر و زن مبارک