‘’اطلاعیه’’

به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل میرساند نسبت به تکمیل پرونده سلامت روان و سلامت جسم درسال جاری از طریق لینک زیر وارد سامانه سجاد شده وسپس بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و پس از ثبت نام نسبت به تکمیل فرم های سلامت روان و سلامت جسم اقدام نمایید و خروجی چاپ شده را به مشاوره دانشگاه سرکار خانم رجایی تحویل دهید. لازم به ذکر است تائیدیه انتخاب واحد ترم جاری دانشجو منوط به تکمیل پرونده سلامت روان وجسم و تأیید مشاوره دانشگاه می باشد.

کارنامه سلامت جسم:

https://portal.saorg.ir/physicalhealth

کارنامه سلامت روان:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth