پذیرفته شدگان در رشته های آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ که اسامی آن ها توسط سازمان سنجش اعلام شده است، جهت ثبت نام از ۲۸مهرماه ۹۹ با در دست داشتن مدارک ذیل به موسسه مراجعه نمایند.

* اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم)
* تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
*کپی شناسنامه از تمام صفحات
*کپی پشت و رو کارت ملی
*۶ قطعه عکس ۳ در ۴
واریز شهریه (ثابت و متغیر) علی الحساب ۸۰۰٫۰۰۰ تومان