مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره کارشناسی ارشد

۱-اصل و کپی مدرک مقطع کارشناسی
۲- اصل و کپی ریز نمرات مقطع کارشناسی (درصورتی که مقطع قبلی دانشجو کارشناسی ناپیوسته بوده،ریزنمرات مقطع کاردانی نیزمورد نیاز است.)
۳- کپی تمام صفحات شناسنامه
۴- کپی کارت ملی
۶-۵ قطعه عکس
۶- فیش واریزی شهریه علی الحساب به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان به ازای ۱۰ واحد درسی به شماره حساب ۳۸۶۴۰۹۱۶۲۹ بانک ملت فولاد شهر یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۷۴۱۸۱۹۸