• از کلیه دانشجویان محترم موسسه درخواست می شود با مراجعه به سامانه گلستان، پس از وارد کردن شناسه و رمز، از مسیر دانشجو-مشخصات دانشجو-سایر اطلاعات- تغییر ایمیل نسبت به درج آدرس پست الکترونیک و اعمال تعییرات آن، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ اقدام فرمایید.
  • آدرس پست الکترونیک خود را در سامانه آموزش مجازی بروز کنید تا به اطلاعات جدید درس ها، برگزاری امتحانات و همچنین دریافت رمز عبور در صورت فراموشی دسترسی پیدا کنید.
  • اطلاع رسانی مربوط به سامانه آموزش مجازی ترم ۲-۳۹۹۱ از طریق پست الکترونیک انجام می گردد و عواقب عدم توجه دانشجو به عهده ایشان است.