بدین بهانه، هدایایی به جهت تقدیر و تشکر از زحمات بی وقفه ی همکاران محترم موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد تهیه و تقدیم ایشان شد. امید است با تلاش ایشان، مرتبه ی علمی و فنی کشور عزیزمان ایران بیش از پیش ارتقا یابد.

ریاست و هیئت موسس موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد