قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی اعم از تمام وقت یا حق التدریسی و دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
بر اساس تصمیمات گرفته شده در جلسه به تاریخ ٠۵-١١-١۴٠٠ شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی منطقه ۶ کشور مقرر گردید ارایه دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ به شرح زیر انجام شود.
– کلیه دروس نظری (بجز مواردی که استاد و اکثر دانشجویان درسی درخواست حضوری بودن کلاس خود را دارند) به بصورت غیر حضوری خواهد بود. لازم به توضیح است که مانند نیمسال گذشته ارایه دروس غیر حضوری صرفا با استفاده از سامانه LMS موسسه انجام خواهد شد.
– کلیه دروس عملی بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
– در صورت هر گونه تغییر در شرایط موجود، بر اساس بخشنامه های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، شوراهای آموزشی دانشگاه ها و موسسات تصمیم گیری و به اطلاع خواهد رسید.

معاونت آموزشی موسسه ۶-١١-١۴٠٠