قابل توجه دانشجویان عزیز

ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو و آرزوی موفقیت در سال ۱۴۰۱ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند از روز یکشنبه ۲۱/۱/۱۴۰۱ کلاسهای درس موسسه و حضور مدیران محترم گروه های آموزشی به شرح زیر ارائه خواهد شد.

  • کلیه کلاسهای عملی به صورت فشرده و حضوری انجام خواهد شد.
  • دروس مندرج در لیست جدول (۲) به صورت حضوری ارائه خواهد شد که مکان آن در گزارش ۷۸ سامانه گلستان اعلام شده است و سایر دروس تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.
  • کلیه امتحانات پایان ترم بر اساس مصوبه دولت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به صورت حضوری برگزار می شود.
  • مدیران گروه های آموزشی به جدول (۱) می باشد.

جدول(۱): برنامه حضور مدیران گروه

مدیر گروه گروه روز مراجعه دانشجو در هفته
مهدی احمدی مواد، مهندسی شیمی، شیمی، مکانیک، عمران یکشنبه
مریم شیرانی مدیریت، صنایع، ایمنی صنعتی سه شنبه
زهرا شریف نیا حقوق، حسابداری یکشنبه و چهارشنبه
مریم اعتمادی تربیت بدنی دوشنبه
احسان باقری برق و کامپیوتر پنج شنبه

 

 

جدول(۲): لیست کلاس های حضوری

ردیف شماره درس اسم درس استاد درس
۱ ۱۱۱۲۴۷۳ آز عملیات حرارتی آقای حسین شفیعی
۲ ۱۱۱۲۰۱۵ عملیات حرارتی آقای حسین شفیعی
۳ ۱۱۱۲۱۸۱ عملیات حرارتی و آز آقای حسین شفیعی
۴ ۱۱۱۳۷۰۷ رسم فنی۴ آقای حسین شفیعی
۵ ۱۱۱۳۷۲۳ رسم فنی۵ آقای حسین شفیعی
۶ ۱۱۱۳۱۰۰ نقشه کشی صنعتی۱ آقای حسین شفیعی
۷ ۱۱۱۲۱۲۷ تکنولوژی و ساخت ماهیچه ها آقای حسین شفیعی
۸ ۱۱۱۲۰۲۱ کارگاه ساخت ماهیچه ها آقای حسین شفیعی
۹ ۱۱۱۲۱۲۷ تکنولوژی و ساخت ماهیچه ها آقای حسین شفیعی
۱۰ ۱۱۱۲۱۱۱ کارگاه ساخت مدل های فلزی و پلاستیکی آقای حسین شفیعی
۱۱ ۱۱۱۲۰۲۰ کارگاه مدل های فلزی و پلاستیکی آقای حسین شفیعی
۱۲ ۱۳۱۵۳۱۳ مقدمات جامعه شناسی ورزشی خانم مریم اعتمادی
۱۳ ۱۳۱۵۳۰۸ فعالیت های بدنی و تندرستی خانم مریم اعتمادی
۱۴ ۱۳۱۵۳۱۹ مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی در ورزش خانم مریم اعتمادی
۱۵ ۱۳۱۵۳۲۱ مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی خانم مریم اعتمادی
۱۶ ۱۳۱۵۳۰۵ مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی خانم مریم اعتمادی
۱۷ ۱۳۱۵۱۱۱ دو و میدانی۲ خانم مریم اعتمادی
۱۸ ۱۳۱۵۳۱۰ آمادگی جسمانی۲ خانم مریم اعتمادی
۱۹ ۱۳۱۵۱۰۵ آمادگی جسمانی۱ خانم مریم اعتمادی
۲۰ ۱۳۱۵۱۱۰ دو و میدانی۱ خانم مریم اعتمادی
۲۱ ۹۰۱۲۰۰۲ تربیت بدنی۱ خانم مریم اعتمادی
۲۲ ۱۳۱۵۳۴۰ بسکتبال۱ خانم مریم اعتمادی
۲۳ ۱۱۱۲۹۱۱ فرآیندهای انجماد پیشرفته آقای حسن شفیعی
۲۴ ۱۱۱۲۰۰۲ خواص فیزیکی۲ آقای حسن شفیعی
۲۵ ۱۱۱۳۲۶۳ آز مقاومت مصالح۲ آقای حسن شفیعی
۲۶ ۱۱۱۲۹۳۴ متالورژی پیشرفته جوش آقای حسن شفیعی
۲۷ ۱۱۱۲۱۱۲ متالورژی فیزیکی۲ آقای حسن شفیعی
۲۸ ۱۲۱۳۱۱۳ ریاضی در شیمی خانم الهام نصرالهی
۲۹ ۱۲۱۱۲۷۱ محاسبات عددی خانم الهام نصرالهی
۳۰ ۱۲۱۱۰۰۷ ریاضی۲ خانم الهام نصرالهی
۳۱ ۱۲۱۱۱۵۳۰ ریاضی عمومی۲ خانم الهام نصرالهی
۳۲ ۱۱۱۶۰۰۲ طراحی معماری و شهرسازی آقای سیدمسعود قاضی عسگر
۳۳ ۱۱۱۶۳۲۰ متره و برآورد پروژه آقای سیدمسعود قاضی عسگر
۳۴ ۱۱۱۶۳۵۸ مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن آقای سیدمسعود قاضی عسگر
۳۵ ۱۱۱۶۳۱۲ مصالح ساختمانی و آز آقای سیدمسعود قاضی عسگر
۳۶ ۱۱۱۶۳۰۳ زمین شناسی مهندسی آقای سیدمسعود قاضی عسگر
۳۷ ۱۳۱۴۳۸۸ روش تحقیق( کارشناسی حقوق) خانم زهرا شریف نیا
۳۸ ۱۳۱۴۰۰۱ حقوق جزای عمومی۱ خانم زهرا شریف نیا
۳۹ ۱۳۱۴۳۴۵ حقوق اساسی۱ خانم زهرا شریف نیا
۴۰ ۱۳۱۴۳۰۶ حقوق اساسی۳ خانم زهرا شریف نیا
۴۱ ۱۳۱۱۳۲۳ روش تحقیق در مدیریت خانم مریم شیرانی
۴۲ ۱۱۱۴۱۴۳ فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها خانم مریم شیرانی
۴۳ ۱۱۱۴۳۰۹ فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها خانم مریم شیرانی
۴۴ ۱۳۱۲۲۶۸ کارآفرینی و پروژه(کاردانی) خانم مریم شیرانی
۴۵ ۱۱۱۱۴۲۳ کارآفرینی و پروژه(کارشناسی) خانم مریم شیرانی
۴۶ ۱۱۱۶۳۴۷ مکانیک سیالات عمران آقای دکتر ابراهیم شیرانی
۴۷ ۱۱۱۳۳۳۰ مکانیک سیالات ۱ آقای دکتر ابراهیم شیرانی
۴۸ ۱۱۱۱۹۶۵ مدیریت منابع انسانی پروژه آقای دکتر علی آهون منش
۴۹ ۱۳۱۱۹۰۱ مدیریت منابع انسانی و شایسته سالاری آقای دکتر علی آهون منش
۵۰ ۱۱۱۴۱۱۷ اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات آقای دکتر علی آهون منش
۵۱ ۱۱۱۴۹۱۰ برنامه ریزی استراتژیک آقای دکتر علی آهون منش
۵۲ ۱۱۱۱۹۳۸ برنامه ریزی راهبردی آقای دکتر علی آهون منش
۵۳ ۱۳۱۱۹۰۲ مدیریت استراتژیک پیشرفته آقای دکتر علی آهون منش
۵۴ ۱۱۱۲۲۸۶ مهندسی سطح آقای مهدی احمدی
۵۵ ۱۱۱۳۱۸۴ جوشکاری و کارگاه آقای مهدی احمدی
۵۶ ۱۱۱۲۴۵۷ تکنولوژی و کارگاه جوشکاری آقای مهدی احمدی
۵۷ ۱۱۱۲۴۸۷ تکنولوژی جوش چدن و فلزات غیرآهنی آقای مهدی احمدی
۵۸ ۱۱۱۳۵۵۶ کارگاه جوشکاری و ورقکاری آقای مهدی احمدی
۵۹ ۱۱۱۳۵۵۳ کارگاه عمومی جوش آقای مهدی احمدی
۶۰ ۱۱۱۲۱۲۸ انجمات فلزات و آز آقای مهدی احمدی
۶۱ ۱۱۱۲۱۲۸ انجمات فلزات و آز آقای مهدی احمدی
۶۲ ۱۱۱۲۰۱۰ طراحی در ریخته گری آقای مهدی احمدی
۶۳ ۱۱۱۲۰۱۰ طراحی در ریخته گری آقای مهدی احمدی
۶۴ ۱۱۱۲۱۳۵ کارگاه ریخته گری در قالب های دائم آقای مهدی احمدی
۶۵ ۱۱۱۳۱۸۷ ریخته گری و کارگاه آقای مهدی احمدی
۶۶ ۱۱۱۲۱۲۹ کارگاه ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم آقای مهدی احمدی
۶۷ ۱۱۱۲۴۷۰ کارگاه ریخته گری آلیاژهای غیرآهنی آقای مهدی احمدی
۶۸ ۱۱۱۳۱۸۷ ریخته گری و کارگاه آقای مهدی احمدی