قابل توجه متقاضیان دوره کارشناسی ارشد

ثبت نام کارشناسی ارشد برای نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از روز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ به مدت دو هفته انجام‌ خواهد شد. متقاضیان با در دست داشتن مدارک مربوطه به اداره آموزش مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره کارشناسی ارشد

۱- اصل و کپی مدرک مقطع کارشناسی

۲- اصل و کپی ریز نمرات مقطع کارشناسی (درصورتی که مقطع قبلی دانشجو کارشناسی ناپیوسته بوده،ریزنمرات مقطع کاردانی نیزمورد نیاز است.)

۳- کپی تمام صفحات شناسنامه

۴- کپی پشت و رو کارت ملی

۵- شش قطعه عکس