اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

براساس موافقت وزارت محترم علوم. تحقیقات و فناوری و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ امضا شده توسط نمایندگان وزارت مزبور نمایندگان دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه های اصفهان و هیات رئیسه دو موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد و نقش جهان. مقرر شد با توجه به اینکه پرونده های (جاری و بایگانی راکد)موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد به موسسه آموزش عالی نقش جهان انتقال و تحویل گردیده. علیهذا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ پاسخگویی به کلیه مراجعات دانشجویی از طریق موسسه آموزش عالی نقش جهان صورت می پذیرد و صرفا (فقط) انجام امور اداری مربوط به دانشجویانی که تا پایان تابستان (۱۴۰۲/۰۶/۳۱) فارغ التحصیل خواهند شد بر عهده موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد خواهد بود.

از کلیه دانشجویان محترم درخواست می شود از این پس صرفا (فقط) به موسسه آموزش عالی نقش جهان مراجعه فرمایند.

آدرس موسسه نقش جهان: اصفهان. بهارستان . محله گلستان . خیابان لاله ۱٫ خیابان شهید مرادیان.پلاک ۱۰۰۱

آدرس سایت : https://naghshejahan.ac.ir/

سامانه گلستان: https://golestan.naghshejahan.ac.ir/