شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > دانشکده مهندسی صنایع و علوم انسانی و اجتماعی > هیات علمی دانشکده صنایع، علوم انسانی و اجتماعی > شیرین داورپناه جزی