شما اینجا هستید: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد > دانشکده ها > دانشکده مهندسی مکانیک > هیات علمی دانشکده مکانیک > رضا مسعودی نژاد

دکتر رضا مسعودی نژاد

نشانی دفتر: اصفهان – فولادشهر – بلوار مطهری – موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، دانشکده مهندسی مکانیک

سمت:

عضو هیات علمی گروه مکانیک – موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
سرپرست دفتر ارتباط با صنعت – موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

نشانی صفحه شخصی:

http://masoudinejad.student.um.ac.ir/

http://alum.sharif.edu/~masoudinejad/

ایمیل :

masoudinejad@stu.um.ac.ir

masoudinejad@alum.sharif.edu

تلفن : ۰۳۱۵۲۶۳۶۶۷۷

فکس : ۰۳۱۵۲۶۳۶۶۷۷

کارشناسی: مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ۱۳۸۹٫
• عنوان پایان‌نامه دوره کارشناسی:
اشعه لیزر و کاربردهای آن در صنعت
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۹۱٫
• عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:
تحلیل خستگی غلتشی تحت تاثیر تنش‌های پسماند
دکتری تخصصی: مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۹۶٫
• عنوان رساله نامه دکتری:
تحلیل سه بعدی ترک خستگی تماسی غلتشی و تخمین عمر چرخ و ریل راه‌آهن تحت تاثیر تنش‌های پسماند و سایش
عنوان طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی(سرباز نخبه) در وزارت نیرو:
طراحی و ساخت سیستم متمرکزکننده خورشیدی نقطه‌ای ۲۵ کیلوواتی

پیشین:

تدریس در دوره کارشناسی
استاتیک، دینامیک، دینامیک ماشین، مقاومت مصالح، طراحی اجزای ماشین، ارتعاشات مکانیکی، کنترل اتوماتیک.
تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری
تدریس دروس مکانیک محیط پیوسته، الاستیسیته، شکل‌دهی فلزات، مکانیک شکست، تئوری ورق‌ها و پوسته‌ها

 

دانشگاه شهرکرد ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ ۱۰/۴/۱۳۸۸ آزمایشگاه مقاومت مصالح دستیار پژوهشی
دانشگاه شهرکرد ۱/۷/۱۳۸۸ ۳۱/۴/۱۳۸۹ آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات دستیار پژوهشی
وزارت نیرو(پژوهشگاه نیرو) ۱۸/۸/۱۳۹۰ ۱۸/۸/۱۳۹۱ پژوهشکده انرژی و محیط زیست
سرباز نخبه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱/۴/۱۳۹۲ ۱/۱۱/۱۳۹۴ دانشکده فنی مهندسی استاد مدعو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۱/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۴/۱۳۹۳ دانشکده فنی مهندسی استاد مدعو
دانشگاه فردوسی مشهد ۱/۷/۱۳۹۳ ۱/۷/۱۳۹۴ آزمایشگاه مکانیک شکست دستیار پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران ۱/۷/۱۳۹۴ ۱/۱۱/۱۳۹۴ دانشکده فنی مهندسی استاد مدعو
موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد ۱/۷/۱۳۹۵ تا به حال دانشکده مکانیک استادیار
موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد ۱/۶/۱۳۹۷ تا به حال دفتر ارتباط با صنعت سرپرست دفتر ارتباط با

• دانشجوی استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
• دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی
• مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری
• دانشجوی ممتاز دوره دکتری
• مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح
• عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
• داور برتر انتشارات الزویر در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

نوع همکاری: همکار

تنظیم آینه‌های متمرکز کننده خورشیدی ۱۰ کیلوواتی و انجام آزمایش‌های خورشیدی مربوط به آن (سرباز نخبه)

طراحی و ساخت متمرکز کننده خورشیدی نقطه‌ای ۲۵ کیلوواتی (سرباز نخبه)

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتور استرلینگ خورشیدی (سرباز نخبه)

داوری مقالات برای نشریات نمایه شده در مؤسسات اطلاعات علمی بین‌المللی معتبر

استاد راهنما

۱۳۹۶:

حل تحلیلی ارتعاشات، بررسی انتشار و انعکاس موج و انرژی الاستیک در ورق ضخیم مرتبه بالای برشی رایزنر -میندلین با استفاده از روش موج تعمیم یافته

حمید بداشتی

تحلیل عددی و تجربی تخمین زوایا در فرآیند شکل‌دهی لیزری ورق مرکب دو لایه فلزی مس و آلومینیوم

زهره سادات حسینی

تحلیل عددی و تجربی ترک خستگی در مخازن جدار ضخیم تحت تاثیر فشار داخلی

حسین قاسمی مبارکه

ادامه دارد:

برسی عددی وتجربی عمر خستگی نمونه‌های استاندارد تحت تاثیر پارامترهای بیش بار

جواد علی بابایی دیزیچهیی

برسی عددی وتجربی اثر بیش بار متناوب بر عمر خستگی نمونه‌های ریل قطار

ابوذر غلامی دیزیچه

تحلیل عددی ترک خستگی در غلتک‌های کاری تحت تأثیر میدان تنش ناشی از فرآیند نورد گرم

پیمان نوروزیان

بررسی رشد ترک خستگی در فولاد ریل راه‌آهن تحت تاثیر بارگذاری ضربه‌ای

سید محمد هاشمی کله‌مسیحی

پیش‌بینی عمر خستگی اتصالات چسبی T شکل از جنس آلومینیوم ۲۰۲۴-T3

میثم هادی محمدآبادی

بررسی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی اتصالات پرچ در صفحات از جنس آلومینیوم T3-2024

محمدرضا توحیدی

مدل‌سازی خزش در لوله‌های کوره‌های گازی کراکینگ اتان تحت تاثیر میدان تنش ناشی از حرارت

بهنام نیکنام

طراحی و ساخت موتور مغناطیسی مولد برق دائمی خود راه انداز (انرژی پاک)

محمدرضا استکی

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی
 Keikhosrow Firoozbakhsh, Rouhollah Hosseini, Hossein Naseri, Reza Masoudi Nejad. Vibrational Analysis of a Truck Chassis: A Case Study, Applied Mechanics and Materials Conference, ASME 2011, June 2011, USA.
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2474.7049
 Reza Masoudi Nejad. Investigation the multiaxial failure criterion for a brittle orthotropic composite material: An Experimental Study, 2nd National Conference on Civil Engineering, February 2011, Iran, in Farsi.
 Reza Masoudi Nejad, Pouyan Alaei. The study and analysis the stress field in wedge-shaped concrete dam under hydrostatic pressure. 3rd National Conference on Civil Engineering, April 2012, Iran, in Farsi.
 Reza Masoudi Nejad, Pouyan Alaei. A Methodology of Solar Concentrating Parabolic Dish Design Based on the Nonlinear Elasticity Calculation. International Congress of Recent Advances in Engineering (ICRAE 2013), March 2013, Iran.
 http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4834.0008
 R. Masoudi Nejad, S.M. Salehi, G.H. Farrahi. Simulation of railroad crack growth life under the influence of combination mechanical contact and thermal loads, 3rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2013), April 2013, Iran. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1688.2723
 R. Masoudi Nejad, S.M. Salehi, G.H. Farrahi, M. Chamani. Simulation of crack propagation of fatigue in Iran railroad wheels and Effect of residual stresses, 21st International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2013), May 2013, Iran, in Farsi. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.3785.4244
 Pedram Zamani, Reza Masoudi Nejad, Khalil Farhangdoost. Computation of Stress intensity factors of collinear interacting cracks in a simple lap joint structure, 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran, December 2014, Iran.
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4965.0724

 P. Zamani, S. Mohajerzadeh, R. Masoudi Nejad, Kh. Farhangdoost. Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure, XIII International Conferance on Mechanical, Aeronautical and Automotive Engineering, May 2015, Italy. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4732.8805
 Reza Masoudi Nejad, Hesam Soleimani, Saeed Mahmoodi Beram, Mahmoud Shariati, Khalil Farhangdoost. Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails, 1st International Conferance on Mechanical and Aerospace Engineering, April 2016, Iran, in Farsi. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1962.7921/1
 Hesam Soleimani, Reza Masoudi Nejad, Majid Moavenian. Common failures in wheel and rail and different methods of measuring their profiles, 1st International Conferance on Mechanical and Aerospace Engineering, April 2016, Iran, in Farsi. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4920.3603
 Reza Masoudi Nejad, Hesam Soleimani, Amin Saber, Khalil Farhangdoost, Mahmoud Shariati. 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails, 1st International Conferance on New Research Achievements in Mechanic, Mechatronic and Biomechanic, May 2016, Iran, in Farsi. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3011.3685/1
 Hesam Soleimani, Reza Masoudi Nejad, Majid Moavenian. Wear mechanism and effective factors on wheel-rail contact, 1st International Conferance on New Research Achievements in Mechanic, Mechatronic and Biomechanic, May 2016, Iran, in Farsi. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3903.0165
 Hossein Ghasemi, Reza Masoudi Nejad, Yaghoub Tadi Beni, Mahmoud Shariati. Fatigue crack propagation behavior in A516 thick-walled pressure vessel steel, 26st Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2018), April 2018, Iran, in Farsi.
مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده در مؤسسات اطلاعات علمی بین‌المللی معتبر
 M. Hadipour, F. Alambeigi, R. Hosseini, Reza Masoudi Nejad. A Study on the Vibrational Effects of Adding an Auxiliary Chassis to a 6-Ton Truck. The Journal of American Science. 2011;7(6):1219-1226. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2212.5609
 Reza Masoudi Nejad, Pouyan Alaei. Investigation and Simulate the stress fracture in fringed tubes made of composite materials with fiber-reinforced under different loading. Journal of New Materials. 2011;1(4):43-52, Iran, in Farsi.
 S.M. Salehi, G.H. Farrahi, S. Sohrabpoor, R. Masoudi Nejad. Life estimation in the Railway Wheels under the Influence of Residual Stress Field. International Journal of Railway Research. 2014:1(1):53-60.
 Reza Masoudi Nejad. Using three-dimensional Finite Element Analysis for Simulation of Residual Stresses in Railway Wheels. Engineering Failure Analysis. 2014:45:449-455. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.07.018
 R. Masoudi Nejad. A Survey on Performance of Photovoltaic Systems in Iran. Iranica Journal of Energy and Environment. 2015:6(2):77-85.
http://dx.doi.org/10.5829/idosi.ijee.2015.06.02.01
 P. Zamani, S. Mohajerzadeh, R. Masoudinejad, Kh. Farhangdoost. Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2015;9(5):609-615. http://scholar.waset.org/1999.3/10001818
 Reza Masoudi Nejad, Kh. Farhangdoost, M. Shariati. Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses. Engineering Failure Analysis. 2015:52:75-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.03.002
 Reza Masoudi Nejad, Mahmoud Shariati, Khalil Farhangdoost. Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails. Tribology International. 2016;94:118-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2015.08.035
 Danial Ghahremani Moghadam, Khalil Farhangdoost, Reza Masoudi Nejad. Microstructure and residual stress distributions under the influence of welding speed in friction stir welded 2024 aluminum alloy. Metallurgical and Materials Transactions B. 2016;47(3):2048-2062. http://dx.doi.org/10.1007/s11663-016-0611-3
 Reza Masoudi Nejad, Kh. Farhangdoost, M. Shariati. Three-dimensional simulation of rolling contact fatigue crack growth in UIC60 rails. Tribology Transactions. 2016;59(6):1059-1069. http://dx.doi.org/10.1080/10402004.2015.1134738
 Amir Atrian, G.H. Majzoobi, S.H. Nourbakhsh, S.A. Galehdari, Reza Masoudi Nejad. Evaluation of tensile strength of Al7075-SiC nanocomposite compacted by gas gun using spherical indentation test and neural networks. Advanced Powder Technology. 2016;27(4):1821-1827. http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.2016.06.015
 Mahmoud Shariati, Reza Masoudi Nejad. Fatigue strength and fatigue fracture mechanism for spot welds in U-shape specimens. Latin American Journal of Solids and Structures. 2016;13:2487-2501. http://dx.doi.org/10.1590/1679-78253094

 Hesam Soleimani, Reza Masoudi Nejad, Khalil Farhangdoost, Mahmoud Shariati. 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails. Nameh-Sharif Mechanical Engineering Journal. 2016;18(46):75-79.
 Pedram Zamani, Abbas Taleshi Anbouhi, MRAshory, MM Khatibi, Reza Masoudi Nejad. Cancelation of transducer effects from frequency response functions: Experimental case study on the steel plate. Advances in Mechanical Engineering. 2016;8(4):1-12. http://dx.doi.org/10.1177/1687814016645442
 Mahmoud Shariati, Ehsan Mohammadi, Reza Masoudi Nejad. Effect of a new specimen size on fatigue crack growth behavior in thick-walled pressure vessels. International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2017;150:1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2016.12.009
 Reza Masoudi Nejad, Mahmoud Shariati, Khalil Farhangdoost. The 3-D finite element simulation of residual stresses in UIC60 rails during the quenching process. Thermal Science. 2017;21(3):1301-1307. http://dx.doi.org/10.2298/tsci151006013m
 Reza Masoudi Nejad, Khalil Farhangdoost, Mahmoud Shariati, Majid Moavenian. Stress intensity factors evaluation for rolling contact fatigue cracks in rails. Tribology Transactions. 2016;60(4):245-252. http://dx.doi.org/10.1080/10402004.2016.1197351
 Mohammad Javad Maghrebi, Reza Masoudi Nejad. Performance evaluation of floating solar chimney power plant in Iran: estimation of technology progression and cost investigation. IET Renewable Power Generation. 2017;11(13):1659-1666. http://dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2016.0963
 M. J. Maghrebi, R. Masoudi Nejad, Sajjad Masoudi. Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran. International Journal of Ambient Energy. 2017;38(6):542-549.
http://dx.doi.org/10.1080/01430750.2016.1155487
 Alireza Pustforushan, Pedram Zamani, Reza Masoudi Nejad, Mehran Kadkhodayan. A Survey on Processing Map for the Hot Deformation of Copper-Alumina Nanocomposites Using Artificial Neural Network. Journal of Solid and Fluid Mechanics. 2017;7(2):55-62. https://dx.doi.org/10.22044/jsfm.2017.4043.2081
 Reza Masoudi Nejad, Mohammad Imanparast. Estimation of technology progression and cost analysis for floating solar chimney power plant: a special case-Isfahan city in Iran. IET Renewable Power Generation. 2018;12(8):928-933.
https://dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2016.0852
 Reza Masoudi Nejad, Mahmoud Shariati, Khalil Farhangdoost, Amir Atrian. Rolling contact fatigue analysis of rails under the influence of residual stresses induced by manufacturing. Scientia Iranica. 2018;0(0):1-38.
https://dx.doi.org/10.24200/sci.2018.5704.1429
 Reza Masoudi Nejad, Khalil Farhangdoost, Mahmoud Shariati. Microstructural analysis and fatigue fracture behavior of rail steel. Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2018;0(0):1-13. https://dx.doi.org/10.1080/15376494.2018.1472339
 Karim Aliakbari, Mohammad Imanparast, Reza Masoudi Nejad. Microstructure and fatigue fracture mechanism for a heavy-duty truck diesel engine crankshaft. Scientia Iranica. 2018;0(0):1-37. https://dx.doi.org/10.24200/sci.2018.50964.1939
 Reza Masoudi Nejad, M. Shariati, Khalil Farhangdoost. Prediction of Fatigue Crack Propagation and fractography of samples of rail steel. 2018. Submitted to Journal.
 Mahmoud Shariati, Majid Mirzaei, Reza Masoudi Nejad. A new method for fatigue life assessment using Rigid-Insert Crack Closure Model. 2018. Submitted to Journal.
 Hossein Ghasemi, Reza Masoudi Nejad, Yaghoub Tadi Beni, Mahmoud Shariati. Fatigue and fracture behavior of a Grade A516 steel used in thick-walled pressure vessels. 2018. Submitted to Journal.

  • طراحی اجزای سیستم‌های الکترومکانیکی در مقیاس میکرو و نانو، پاییز ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شریف
  • مقدمه‌ای بر فرایندهای ساخت در مقیاس میکرو و نانو، زمستان ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شریف، همکاری